I  cursusinhoud   I  cursuspakket  I  dyslexie


 
  > Onze werking

Na akkoord van de directie van een aangezochte school worden aan de leerlingen vanaf het 4de leerjaar brieven meegegeven met een eerste uitleg over de werking van VTTI.
Door het invullen van een inlichtingenstrookje kunnen de ouders vrijblijvend advies krijgen van het Instituut.

In zeer nauwe samenwerking met de schooldirectie wordt een lessenrooster samengesteld dat aansluit op het bestaande rooster.

Geïnteresseerden worden, normaliter drie tot vier weken na de inschrijving uitgenodigd voor een eerste les.

De meeste cursussen starten in september/oktober. Het cursusboek bevat 28 lessen die gegeven worden in 14 contacten van 1u20 min.

De lessen worden gegeven door leerkrachten die pedagogisch geschoold zijn en zich bekwaamd hebben in het geven van typelessen door een wekenlange stage binnen het Instituut.

Bijlessen worden individueel gegeven aan leerlingen met specifieke moeilijkheden.

Leerlingen die wegens een grondige reden een contact hebben gemist, krijgen de kans de gemiste les in een andere school te volgen of zelfs thuis, indien gewenst.

Cursisten die niet slagen of wegens een ernstige reden in de loop van het jaar moeten afhaken, mogen GRATIS de lessen hernemen.

Bij afwezigheid wordt er automatisch een brief of een mail verstuurd naar de ouders teneinde de reden van de afwezigheid te kennen en taakinformatie te geven.