I   onze werking    I   cursusinhoud    I   cursuspakket

 
  > Dyslexie

Kinderen met dyslexie zullen altijd moeite hebben met lezen en schrijven. Daarom hebben wij voor deze cursisten een speciale training voorzien. Het verschil met de gewone versie is dat er meer auditieve en visuele hulp is. Veel logopedisten adviseren een typetraining voor leerlingen met dyslexie. Zij kunnen dit als hulpmiddel gebruiken en ervaren minder moeite met schrijven.