Steeds zijn wij op zoek naar nieuwe innoverende technieken om onze cursus te optimaliseren.

• Vanaf september 2008 werken we, voor het thuisoefenen met een speciaal ontwikkelde trainingssoftware via internet, die het leerproces per leerling volgt. Inloggen kan via de rubriek dactylocursus. Met duidelijke animaties wordt uitgelegd wat de cursist moet doen. De zithouding, de positie van het beeldscherm, alles komt aan bod. In het eerste deel worden de letters aangeleerd volgens het tienvingersysteem. In het tweede deel gebruiken we (steeds) langere teksten. Het systeem toetst de prestaties van de cursisten, waardoor de leerkracht precies kan zien wanneer de cursist heeft geoefend, hoe lang en met welke resultaten. Hierdoor kan een zo goed mogelijk resultaat worden behaald en waar nodig worden bijgestuurd. Deze unieke werkwijze vormt dan ook de basis voor onze persoonlijke feedback.